Migrenin Ameliyatı Var Mı?

Özellikle tedaviye dirençli migrenlilerin sıkça sordukları sorulardan birisi de, migrenin cerrahi yöntemle tedavisinin olup olmadığıdır.
Migrenin cerrahi tedavisi olarak öne sürülen yöntem, migren ağrısının ortaya çıkmasında önemli yeri olan trigeminal sinirin dallarına yönelik olarak yapılmaktadır.
Bu sinir dallarının baş çevresinde dağıldığı alanlarda sinirlere, damarlara, kaslara hatta kemik zarlarına cerrahi olarak müdahale edilmesi, sinirlerin serbestleştirilmesi, bu yapıların kısmen ya da tamamen çıkarılması esasına dayanır.

Yapılan tüm bu girişimler ‘geri dönüşümsüz komplikasyonlara’ yol açabilmektedir.
Cerrahi operasyon sonrası işlem yapılan sinirlerde nöropatik ağrı gelişebilir, ağrılar daha da dirençli hale gelebilir.
Migren cerrahisi olarak anılan yöntemin bilimsel tedavi kılavuzlarında yeri yoktur.

Migren ameliyatının, klasik migren tedavilerine üstünlüğünü gösteren karşılaştırmalı, yeterli kalitede bilimsel çalışmalar da bulunmamaktadır.

Bu nedenle Avrupa - Amerika ve Türkiye Nöroloji akademileri ve derneklerinin migren tedavi kılavuzlarında böyle bir tedavi yer almamaktadır.

Kronik migren tedavisinde, klasik tedavilerin yanısıra;

- Aşırı kullanımı varsa ağrı kesicilerin kesilmesi,
- Sinir blokaj tedavileri,
- Nörotoksin uygulamaları,
- Nöromodülasyon ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri gibi etkinliği kanıtlanmış ve onaylanmış yöntemlerle daha az maliyet ve daha az girişimle başarılı sonuçlar elde etmek kronik döngüyü kırmak mümkündür.

Konu ile ilgili Türk Nöroloji Derneği Baş Ağrısı Çalışma Grubunun resmî açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz....
http://www.noroloji.org.tr/haber/309/migren-ameliyati-hakkinda-turk-noroloji-dernegi-basagrisi-calisma-grubu-gorusu

© Copyright 2018 - Baş Ağrısı Merkezi - Beyin ve Sinir Hastalıkları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.