Migrende Tedavi Yöntemleri

Migren tedavisi kişiye özeldir…

Tedavide asıl amaç baş ağrısı ataklarının ortaya çıkmasını engellemek ya da baş ağrısı atağı başladı ise en kısa sürede atağı durdurarak, hastayı 2-3 saat içinde tüm fonksiyonlarını tekrar yapabilir hale getirmektir.
Bu amacı gerçekleştirebilmek için, klinik pratikte, migren ataklarını önleyici önlemlerden (yaşam tarzı değişiklikleri, tetikleyicilerden uzak durmak vb. gibi), ilaçlardan, sinir blokajları gibi girişimsel tedavilerden, nöromodülasyon, nörostimülasyon yöntemleri ve bazı destekleyici tedavilerden yararlanıyoruz.
Ancak tedavi çeşitlerinin giderek artması, migreni tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yönteminin henüz ortaya çıkmamış olması, etkinliği henüz yeteri kadar kanıtlanamamış olan bir çok tedavinin, pek de iyi niyetli olmayan bir şekilde ’kesin çözüm’ olarak sunulması tedavi konusunda migren hastalarının zihinlerini karıştırmaktadır.
Oysa günümüzde , bilimsel etkinliği kanıtlanmış, kişiye özgü olarak belirlenmiş tedavi yöntemleri ile migren ataklarının önüne geçmek, migrenin insan sağlığına ve yaşamına olan olumsuz etkilerini engellemek ve yaşam kalitesini yükseltmek mümkündür.
Bunun başarılabilmesi için ilk şart, hekim ile hasta arasında doğru bir iletişim ve güven ilişkisi kurulması, hasta açısından beklenti çizgisinin doğru belirlenmesidir.
Bir nörolog, migren baş ağrısı tedavisine karar vermeden önce, hastasının yaşı, cinsiyeti, sosyal konumu, mesleği, kilosu, ek hastalıkları, muayene ve laboratuvar bulguları gibi pek çok değişkeni göz önüne alarak onlarca tedavi seçeceği arasından en uygun olanını ya da olanlarını ‘hasta özelinde’ belirlemeye çalışır…
Tıpkı bir terzinin, aynı kumaştan onlarca insana onlarca farklı elbise dikmesi gibi ölçer, biçer ve ortaya o kişiye özgü bir tedavi stratejisi çıkarır.
Kısacası migren tedavileri kişiye özeldir, uzmanlık ve deneyim gerektirmektedir.
Son yıllarda üzülerek izlediğimiz bir konu da, nörolog olmayan, hatta hekim olmayan bazı kişilerin, migren gibi komplike bir hastalığı, bilimsel etkinliği henüz kanıtlanmamış, tedavi kılavuzlarına girmemiş ya da ancak yardımcı tedavi olabilecek bazı tedavi yöntemleri ile tedavi ettiklerini iddia etmeleridir.
Bu durum pek çok migren hastası için kalıcı fiziksel, ruhsal ve ekonomik hasarlar bırakmaktadır.
Migren hastalarının istismar edilmelerinin ve sağlıkları yönünden zarara uğramalarının önüne geçebilmesi migren hastalarını tedavi yöntemleri konusunda anlaşılır bir biçimde bilgilendirilmesi ile sağlanabilir.
Bu nedenle, bu bölümde klasik ilaç tedavilerinin yanı sıra, sinir blokajları, nörotoksin uygulamaları, nöromodülasyon yöntemleri, tetik nokta enjeksiyonları, migren aşısı, migren ameliyatı gibi migren tedavisi ile anılan pek çok yöntemi, güncel bilimsel bilgiler ışığında ele almaya çalıştık.
Ayrıca yakın gelecekte kullanıma girebilecek ve çalışmaları hala devam eden ilaç ve tedavi yöntemlerinde de bahsetmeyi unutmadık.

© Copyright 2018 - Baş Ağrısı Merkezi - Beyin ve Sinir Hastalıkları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.