Migren Nedir ?

Migren sık görülen, tarih öncesi çağlardan bu yana bilinen, yaşam kalitesini bozan, geçici olarak özürlülük oluşturan, kişiyi engelli hale getirerek iş gücü kaybına yol açabilen bir baş ağrısı hastalığıdır.
Genelde baş ağrısı atakları tarzında görüldüğü gibi, baş ağrısı olmaksızın baş dönmesi, görme bozuklukları, duyu bozuklukları gibi pek çok belirti ile de ortaya çıkabilir.
Tüm dünya nüfusunun %15’i, Türkiye nüfusunun ise %16’sı migrenlidir!
Ülkemizde her 5 kadından ve her 10 erkekten birisini etkilemektedir.
Her 10 çocuk ve ergenden birisi migrene bağlı baş ağrısı sorunu yaşamaktadır.
Kadınlarda erkeklere göre 2-3 kat fazla görülmektedir.
Oysa çocukluk çağından ergenlik dönemine kadar her iki cinste eşit oranda görülür. Bir anlamda hormonal farklılaşma sonrasında kadınlar migrene daha çok maruz kalmaktadırlar.
Migren baş ağrılarının yaklaşık %10-15’ i, ağrı döneminden önce ortaya çıkan, görme, konuşma, duyu bozuklukları ve başka nörolojik öncü belirtiler olarak tanımlayabileceğimiz auralar ile birlikte olan migrendir.
Bütün migrenlilerin kabaca %10’u da (ayda 15 gününü ve daha fazla ağrılı güne neden olan) Kronik Migren olarak tanımlanabilir.

MİGRENİN KLİNİK ÖZELLİKLERİ

Migren baş ağrısı ataklar halinde gelir.
Atak sıklığı ve süresi kişiden kişiye değişebilir.
Ancak bir atak en az 4 saat, en çok 72 saat sürer.
Baş ağrısı genelde tek taraflıdır. Tek taraftan başlayıp başın iki yanına yayılabilir.
İki yanlı başlayabileceği gibi, başın önünden, başın arkasından ve enseden de başlayabilir.
Başın önünden arkasına, arkasından önüne yayılabilir.
Ağrı genelde zonklayıcı, orta şiddetli ya da şiddetlidir. O kadar ki, hasta baş ağrısı nedeniyle günlük işlerini yapamaz duruma gelebilir.
Baş ağrısı atağına ışıktan, sesten ve kokudan rahatsız olma hissi eşlik edebilir.
Ayrıca bulantı hissi ve kusmanın en az birisi görülür.
Migren atağı yaşayan hasta, ağrısını hafifletmek için, karanlık, loş ve sessiz bir yeri tercih edip uymaya çalışarak ağrısını hafifletmeye ve atağı atlatmaya çalışır.
İşte tüm bu özellikleri taşıyan baş ağrıları (eğer başka bir tıbbi durumla açıklanamıyorsa) migren baş ağrısı olarak tanımlanabilir.
Ancak her hastada bu belirtilerin tamamı olmayabilir. Ya da başka hastalıklar nedeniyle migren benzeri belirtiler de ortaya çıkmış olabilir. Bu nedenle, migren benzeri belirtileri belirgin de olsa doğru tanı koyabilmek bazen güç olabilmektedir.
Bu güçlüğü aşabilmenin ve doğru tanı koyabilmenin en temel koşulu ise hastanın baş ağrısı yakınmalarının hekim tarafından detaylı bir biçimde sorgulanması ve ayrıntılı muayene edilmesidir.

MİGREN TANISINI NASIL KOYUYORUZ?

Pek çok hastamızdan ‘benim beyin emarım (MRG) temiz çıktı ama bana yine de migrensin dediler’ cümlesini sıkça işitiriz.
Oysa migren tanısı, hekimin hastadan aldığı anamneze (hastalığın öyküsü) göre konur. Beyin MRG gibi görüntüleme teknikleri ve diğer laboratuvar incelemeleri ise migrene benzer belirtiler yapabilecek diğer hastalıkları dışlamak için kullanılır.
Sonuç olarak; hastanın baş ağrısı özellikleri migren ölçütlerini karşılıyor, titizlikle yapılmış nörolojik ve fiziksel muayenesinde baş ağrısını açıklayacak başka bir neden bulunamıyorsa migren tanısı konulmuş oluyor.
Baş ağrıyan bir hastanın baş ağrısına MİGREN baş ağrısı diyebilmemiz için, son Uluslararası Baş Ağrısı Sınıflamasına göre (ICDH -3);
En az 4 saat, en çok 72 saat süren baş ağrılarının

1. Şiddetli,
2. Zonklayıcı nitelikte,
3. Başın yarısını tutan, yarım baş ağrısı şeklinde,
4. Günlük aktivitelerle şiddetlenen özellikte olması,

Ayrıca bu baş ağrısına eşlik eden ışıktan ve sesten rahatsız olma, bulantı hissi ya da kusma gibi belirtilerden en az birisinin bulunması gerekmektedir.
Ancak, günlük pratik uygulamada, sadece 3 adımda, migren baş ağrılarını diğer baş ağrılarından hızlı ve doğru bir biçimde ayırt etmek için, ID Migren Testi geliştirlmiştir.
Siz de ID Migren testi ile 3 sorunun yanıtı ile migren olup olmadığınızı kolaylıkla test edebilrsiniz.
Eğer bu üç sorunun 2 sinin yanıtı evet ise %90’ ın üzerinde olasılıkla migreniniz var demektir ve detaylı değerlendirme için bir Nöroloji Uzmanına başvurmanız gerekir.

© Copyright 2018 - Baş Ağrısı Merkezi - Beyin ve Sinir Hastalıkları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.