Çocukluk Çağı Baş Ağrıları

ÇOCUK VE ERGENLERDE BAŞ AĞRISI

Baş ağrısı, çocuklarda ve ergenlerde, doktora ya da acil servislere başvuruda en sık görülen belirtilerden birisidir.
Çocukluk ve ergenlik çağında ortaya çıkan baş ağrıları, bireylerin okul ve sosyal yaşamlarını olumsuz etkileyerek, günlük aktivitelerden kaçınmalarına neden olabilir.
Bu durum ebeveyn ve öğretmenleri oldukça kaygılandırabilir.
Bu nedenle başı ağrıyan çocuklar, hekime ya da sağlık merkezlerine genelde ‘beyin tümörü’ ya da ‘çok ciddi hastalıklar’ endişesi ile getirilirler.
Çocuk ve ergen baş ağrıları, yetişkinlerde olduğu gibi çoğu kez migren, gerilim tipi baş ağrısı gibi iyi seyirli ve kontrol altına alınabilir nedenlerden olabileceği gibi; gerçekten de tümör, enfeksiyon ve sinir sisteminin yapısal anormallikleri gibi pek çok ciddi nedenlere de bağlı olabilir!
Erişkin baş ağrılarından farklı olarak; çocukluk ve ergenlik çağı baş ağrılarında bütüncül bir yaklaşım göstererek baş ağrısının nedenini doğru belirleyebilmek, tedavi başarısının ve ebeveynlerin kaygılarının giderilebilmesinin en temel şartı sayılabilir.
Baş ağrısı ile başvuran çocuk ve ergenlerde ilk basamak ‘çok detaylı bir öykü’ almaktır. Erişkinlerden farklı olarak ebeveynlerden de öykü alınmalıdır. Hatta gerekirse çocuğun öğretmenine de başvurulmalıdır.
Baş ağrısının başlangıcı, ne kadar sürdüğü, şiddeti, eşlik eden başka belirtileri (bulantı, kusma,vs.), ağrının karakteri çok detaylı olarak sorgulanmalıdır. Ayrıca baş ağrısının ortaya çıkışını kolaylaştıran etmenler (açlık, rüzgar, ışık,vs..) ve psikolojik faktörler belirlenmeye çalışılmalıdır.
Nörolojik ve fizik muayene tam olarak yapılmalıdır. Nörolojik muayene ve fizik muayenede anormal bulgular varsa, baş ağrısına neden olabilecek başka hastalıkları ayırt edebilmek için nörogörüntüleme, EEG, lomber ponksiyon, kan analizleri ve diğer laboratuvar incelemelerinden bazılarını yapmak gerekebilir.

© Copyright 2018 - Baş Ağrısı Merkezi - Beyin ve Sinir Hastalıkları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.