Trigeminal Nevralji Tedavisi

Vücutta 'beşinci sinir' olarak adlandırılan ‘trigeminal’ sinirin dağıldığı üst çene, alt çene ve göz bölgesinde görülür.

Çok kısa süreli (saniyeler ya da en fazla 2 dakika), batıcı, keskin, çakma ve elektriklenme şeklinde nevraljik ağrılardır.
Bu ağrılar konuşma, dokunma ve soğuk ile tetiklenebilir.
Genelde tek taraflıdır. Yıllar ilerledikçe diğer tarafa geçebilir.
Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür. 
Trigeminal nevralji tanısı, genellikle ağrının özelliklerinin belirlenmesi ve nörolojik muayene ile koyulur. Ancak bazen trigeminal sinire bası yaparak, trigeminal nevralji benzeri belirtilere yol açan damarsal oluşumlar söz konusu olabilir.
Böyle durumlarda, tanının koyulması ve ayırıcı tanı yapılabilmesi için, beyin ve beyin damarlarının görüntülenmesi gerekebilir.
Ayrıca multipl skleroz (MS), beyin sapı tümörleri, beyin sapı damar dolaşım bozuklukları gibi durumlarda da trigeminal nevralji benzeri belirtilerin ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.

Tedavi
Trigeminal nevraljide tedavi ilaç tedavisi, girişimsel tedaviler ve cerrahi tedaviler olarak kabaca üç gruba ayrılabilir.

1.İlaç Tedavisi 
Günümüzde, trigeminal nevralji tedavisinde ilk tercih ilaç tedavisidir.
İlaç tedavisinde de ilk tercih aslında epilepsi tedavisinde kullanılan karbamazepindir. Ayrıca diğer antiepileptikler olan okskarbazepin, lamotrijin, fenitoin, valproik asit, topiramat, gabapentin, pregabalin, klonazepam gibi ilaçlar da kullanılabilir.
Bazı yan etkilerine karşın pimozid ve baklofen gibi ilaçlar da diğer seçenekler arasında sayılabilir.
Trigeminal nevralji tedavisinde kullanılan ilaçlar kişinin tıbbi özelliklerine göre seçilmelidir. Bu seçim uzmanlık ve deneyim gerektirir. Hangi hastaya, hangi ilacın, hangi dozda, nasıl ve ne kadar süre uygulanacağına bu konuda uzman bir hekimin karar vermesi gerekir.

2. İlaç Dışı Tedaviler
Uygun ilaçların, yeterli doz ve sürede kullanılmasına rağmen yanıt alınamayan ya da zamanla tedaviye direnç gelişen hastalarda 'girişimsel tedavi yöntemleri' ve 'cerrahi tedavi seçenekleri' düşünülebilir. 
Girişimsel ve cerrahi yöntemlerinin hangisinin, kime, ne zaman uygulanması gerektiği uzmanlık gerektiren ve bazen birden çok branştan hekimin ortak karar vermesi gereken bir durumdur. 

Girişimsel Tedavi Seçenekleri 
- Sinir Blokları (Supraorbital, İnfraorbital, Submental ve Oksipital bloklar)
- Periferik sinir kriyoablasyonu
- Gasser ganglionu gliserol uygulanması 
- Gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyonu
- Gasser ganglion balon mikrokompresyonu olarak sıralanabilir.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri ise,
- Mikrovasküler dekompresyon 
- Parsiyel rizotomi ve nükleotomi 
- Gama knife cerrahisi gibi cerrahi yöntemlerdir.

© Copyright 2018 - Baş Ağrısı Merkezi - Beyin ve Sinir Hastalıkları - Bu sitede yer alan tüm içerikler, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi uygulama ve öneri niteliği taşımamaktadır.